TEATRUM

Wyłączny przedstawiciel firmy
www.rosco.com
Quick Color Sleeves

Quick Color Sleeves: T8 x 60"

T8 x 60"

Producent: Rosco

ID Produktu: 08430 6008

Długość rurki: 150cm
Średnica: 20cm

http://www.rosco.com/filters/quicksleeves.cfm