TEATRUM

Wyłączny przedstawiciel firmy
www.rosco.com
Quick Color Sleeves

Quick Color Sleeves: T8 x 48"

T8 x 48"

Producent: Rosco

ID Produktu: 08430 4808

Długość rurki: 120cm
Średnica: 20cm

http://www.rosco.com/filters/quicksleeves.cfm