TEATRUM

Wyłączny przedstawiciel firmy
www.rosco.com
Quick Color Sleeves

Quick Color Sleeves: T8 x 36"

T8 x 36"

Producent: Rosco

ID Produktu: 08430 3608

Długość rurki: 90cm
Średnica: 20cm

http://www.rosco.com/filters/quicksleeves.cfm