TEATRUM

Wyłączny przedstawiciel firmy
www.rosco.com
Quick Color Sleeves

Quick Color Sleeves: T5 x 24"

T5 x 24"

Producent: Rosco

ID Produktu: 08430 2405

Długość rurki: 60cm
Średnica: 12.5cm

http://www.rosco.com/filters/quicksleeves.cfm