TEATRUM

Wyłączny przedstawiciel firmy
www.rosco.com
Quick Color Sleeves

Quick Color Sleeves: T12 x 24"

T12 x 24"

Producent: Rosco

ID Produktu: 08430 2412

Długość rurki: 60cm
Średnica: 30cm

http://www.rosco.com/filters/quicksleeves.cfm