TEATRUM

Wyłączny przedstawiciel firmy
www.rosco.com
FILTRY CALCOLOR

FILTRY CALCOLOR: Cinegel #3152: Urban Vapor

Cinegel #3152: Urban Vapor

Producent: Rosco

ID Produktu: 223152

 Rolka

Tworzy czerwonawo-pomarańczowe światło ulicznej lampy sodowej bez zieleni. (Przepuszczalność = 29%). (FStop:-1.8s)